Aleksandra WassoMedlemsnyheter

Göransgården stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning

Natursköna Göransgården utanför Uppsala är en av Famnas senaste medlemmar. Med rötter från 1930-talet ger de omsorg och rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar i grundaren Mona Göranssons anda.

Fruktplockning på Göransgården.

I Danmarks by utanför Uppsala hjälper stiftelsen Göransgården personer med psykiska och sociala funktionsnedsättningar genom att erbjuda HVB-hem och rehabilitering. Dagens verksamhet har en nästan 90-årig tradition av att följa de ideal och värderingar Mona Göransson stod för när hon skapade verksamheten i början på 1930-talet.

– Mona Göransson var mycket anspråkslös för sin egen del och såg aldrig till någon personlig vinning. Hennes drivfjäder var enkel och okomplicerad. Hon hade en brinnande längtan att hjälpa psykiskt sjuka människor, ge dem värme och kärlek och sörja för deras välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt, berättar Lena Markendahl Tannergård, som är socionom på Göransgården.

Gården, tillsammans med några mer centralt belägna lägenheter i Uppsala, har idag 35 platser och Göransgården bedriver därigenom HVB och bostad med särskild service enligt SOL. Det finns dessutom planer att under 2021 starta en stödboendeverksamhet som ska fungera som ett utslussningssteg till ett mer självständigt boende. Personalen består av 33 personer, med varierande utbildning och kvalifikationer, bland annat sjuksköterskor, behandlingsassistenter och trädgårdsterapeut. I köket lagas god och nyttig mat till de boende och man eftersträvar en hög andel av ekologiska och närproducerade varor bland ingredienserna. I verksamheten ingår också en stor mängd olika aktiviteter för att ge motion, social interaktion och välmående.

Varför valde ni att gå med i Famna?

– Vi tycker det är bra att Famna driver gemensamma frågor för idéburen vård och omsorg samt ser fram emot möjligheten till att samverka och lära av andra verksamheter som liknar vår, säger Lena Markendahl Tannergård.

Göransgården har en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1930-talet, hur märks det i er verksamhet idag?

– Mona Göransson var stark i sin tro på alla människors lika värde och berättigande. Hennes övertygelse var att alla människor, oavsett sjukdom eller funktionshinder, äger förmågan att växa och utvecklas. Hennes ideologi för verksamheten gäller i allra högsta grad för oss som verkar på Göransgården i dag.

Vad har pandemin inneburit för er verksamhet? 

– Pandemin har inneburit att verksamheten ständigt behövt anpassas utifrån de råd, rekommendationer och regler som funnits i dagsläget. Många arbetssätt och rutiner har ändrats för att minska risken för smitta. Vår verksamhet bygger i vanliga fall mycket på tanken att människor mår bra av att göra saker och utvecklas tillsammans, vilket pandemin begränsat. Många gemensamma aktiviteter har behövts ställas in eller anpassas till mindre skala. Vi har många gånger behövt tänka om och tänka nytt för att hitta alternativa lösningar, bland annat digitala mötesalternativ och mer enskilda aktiviteter.

Vad är mest aktuellt hos er just nu?

– Vi ser med förhoppning fram emot en vår och sommar då vi kan återgå till en mer vanlig verksamhet med mycket aktiviteter, resor och gemenskap vilket under året blivit begränsat av pandemin. Varmare väder underlättar även aktiviteter utomhus och vår fina trädgård med odlingar börjar grönska, avslutar Lena Markendahl Tannergård.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna