Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Stockholms Sjukhem går in i Ersta Sköndal Bräcke högskola

Stockholms Sjukhem blir ny delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan får därmed en unik ägarprofil bestående av de fyra största idéburna välfärdsaktörerna i Sverige. Delägare sedan tidigare är Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni.

– Jag är mycket glad över att Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det ger oss en plattform för att knyta samman utbildning och forskning med både våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och vår egen FOUU-enhet, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Delägarskapet innebär också förbättrade möjligheter att möta behovet av kompetensförsörjning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning för de välfärdstjänster vi levererar.

Stockholms Sjukhem grundades 1867 och bedriver geriatrisk vård, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stiftelsen har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning (FOUU). Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda och bedriver verksamhet i egna lokaler på Kungsholmen samt på Bromma sjukhus.

Läs mer här

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna