Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Stockholms Sjukhem instiftar ny donationsprofessur

 

Uppdraget omfattar bland annat forskningsstrategisk ledning, egen forskning, handledning av forskarstuderande och uppgift att bidra till forskningsanknytning i utbildningen i geriatrik vid Karolinska Institutet.

– Genom att finansiera en professur i klinisk geriatrik vill vi medverka till att utveckla svensk sjukvård för långvarigt eller obotligt sjuka med särskilt fokus på åldrandets sjukdomar och vård för äldre, säger Kjell Asplund, vice ordförande i Stockholms Sjukhems styrelse. Åldrandets sjukdomar och vård för äldre är ett angeläget område för stiftelsen.

Professuren är tänkt att placeras vid institutionen för vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i Huddinge, medan innehavaren kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid enheten för forskning, utveckling och utbildning på Stockholms sjukhem på Kungsholmen i Stockholm. Rekryteringsarbetet inleds under hösten med målet att donationsprofessuren ska tillsättas den 1 april 2016.

– Vi är väldigt glada över att genom denna donation få möjlighet att utveckla forskning och utbildning inom det geriatriska området, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. Eftersom vi får en allt större andel äldre i befolkningen och många av dem blir multisjuka är behoven inom detta område mycket stora.

Stockholms Sjukhem har sedan tidigare donerat två professurer till Karolinska Institutet, en i geriatrik och en i palliativ medicin. Båda professorerna är verksamma i stiftelsens arbete inom forskning, utveckling och utbildning.

Akademiskt Centrum för Äldretandvård, ACT, som etablerades 2013, är ett annat exempel på samarbete mellan bland andra Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem är medlem i Famna.

 

(Publicerad 150907)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna