Solen och den underbara utsikten från Ersta Terrassen gjorde sitt bästa för att skina, men det var en fråga på dagordningen som stal allt fokus.

Vägvalet på mötet stod mellan ett förslag från styrelsen och en motion från åtta av medlemmarna. Styrelsen förslag bestod av ett jubileumspaket med en stadgeändring för att göra Famna till en ansluten organisation till Fremia och som också innehöll förslag om differentierade avgifter och ett innovationsforum. Medlemmarnas motion innebar att man skulle skjuta fram beslutet om stadgeändring till årsmötet 2024.

Punkterna innan avhandlades i rask takt. Men sedan blev debatten desto livligare. Flera medlemmar från styrelsen talade sig varma för förslaget. Ett medlemsantal som stiger och ett statsbidrag som sjunker har skapat en ohållbar situation, menade man. Mer resurser krävs för att Famna ska fortsätta att vara relevanta – och dessutom kunna växla upp sina insatser nu när ny lagstiftning ska gynna sektorn.

Ett fantastiskt fönster, en unik möjlighet eller ett momentum. Ordvalet skiftade, men andemeningen var den samma. Det är nu något bör ske. 

”Vi har blivit uppbjudna – vi i styrelsen tycker att vi ska dansa”, sa Famnas styrelseordförande Stefan Nilsson.

Motionärerna å sin sida ifrågasatte om frågan var ordentligt genomlyst. De ifrågasatte också riskanalysen som gjorts och nödvändigheten att förändra i stadgarna för att öka samarbetet med Fremia.

När alla som önskat fått framföra sina tankar och funderingar var det ont om syre i lokalen och tiden för kaffepaus hade passerat sedan länge. Men alla var redo att fatta beslut. För att göra ändringar i Famnas stadgar behövs ett enhälligt beslut. Det blev det inte. Men en tydlig majoritet för styrelsens förslag. Innan klubban föll redogjorde mötesordförande för resultatet – 40 röster för att gå vidare med styrelsens förslag och samarbetet med Fremia och 18 röster för att skjuta beslutet på framtiden.

Vad innebär då detta? Förslaget blir vilande fram till dess att Famna kan hålla ett extra årsmöte. Vid det mötet krävs två tredjedelars majoritet för att förslaget ska bli verklighet. På det mötet, som förväntas äga rum i höst, kommer man även att besluta om de andra delarna i styrelsens jubileumspaket som är avhängda beslutet om stadgeändringen. Spänningen kvarstår med andra ord, men en del av anspänningen släppte ändå. Kaffe och kaka serverades och sedan betades de sista punkterna på dagordningen av i högt tempo. Valberedningens alla förslag gick igenom vilket innebar att antalet ledamöter i styrelsen minskades från elva till tio och att Stefan Nilsson sitter kvar som ordförande ytterligare ett år. Den nu omvalde ordföranden var också den som fick avrunda mötet.

Han tackade för förtroendet att få fortsätta som ordförande och passade på att tacka avgående vice ordföranden Karin Thalén, som suttit tio år i Famnas styrelse. Avslutningsvis betonade han att han såg det som positivt med en så livlig diskussion där olika åsikter och synvinklar fick mötas.

”Är det någon organisation som ska klara av sådana diskussioner så är det vi”, sa han till sist. Och i den frågan verkade mötet enigt.

Deltagarna bjöds på musikunderhållning av Katarina och Svante Henryson på sång respektive cello.
Sjukhuschef Sara Lindholm Larsson berättade om Ersta diakonis nya sjukhus som slår upp portarna till hösten.
Snart dags att starta mötet, deltagarna hade av ljudnivån att döma mycket att prata om.
Till mötets ordförande valdes Jonas Andersson som proffsigt lotsade mötet genom debatt och beslut.
Smygläsning i Famnas verksamhetsberättelse för 2023.
Koncentrerad stämning i salen!
Motionärerna framförde sina synpunkter för årsmötet
Stockholm bjöd på strålande sol dagen till ära.
Välbehövlig fika efter en lång debatt
Vackra blommor i väntan på avtackning av Famnas avgående styrelseledamot Karin Thalén
Dags för votering. Thomas Schneider från Bräcke diakoni räknade röster.
Välbehövlig paus med fika och frisk luft.
Mötesordförande Jonas Andersson jämte Klara Rapp, ställföreträdande generalsekreterare Famna, och Amir Daneshpip, styrelseledamot Famna.
Famnas ordförande Stefan Nilsson tar tillbaka ordförandeklubban efter mötets slut