Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Studie om idéburet företagande

Det finns för lite forskning kring idéburet företagande. Det har Famna tjatat om – och samma sak upprepar Jayne Jönsson, doktorand i Lund.

Jayne Jönsson har påbörjat forskning kring vad det idéburna och sociala företagandet betyder, och dess roll för idéburna verksamheter. Ett kommande steg är att förhoppningsvis alla Famnas medlemsverksamheter ska svara på en enkät som sänds iväg inom kort. *)

Enkäten syftar till att kartlägga det sociala företagandets omfattning och betydelse i Famna-medlemmarnas verksamheter. Jayne Jönsson kommer sedan intervjua en del verksamheter för att fördjupa kunskaperna.

Enkäten är del i en mer global undersökning och jämförelse. Socialt företagande i andra länder inom idéburen – eller ”tredje” – sektor kommer också studeras.

Det är ett antal viktiga frågeställningar som Jayne Jönsson vill att forskningen ska ge svar på. Det handlar om organisationernas tankar och idéer bakom företagandet, och hur verksamheterna klarar att balansera sina olika identiteter, både själva idéburna företagandet och verksamheternas viktiga mål, som sociala, miljömässiga mål etc., liksom konsekvenserna för samhället.

– Det finns inte mycket forskning kring socialt och idéburet företagande, säger Jayne Jönsson. Det är en utmaning!

Så när enkäten snart dimper ner i Famna-medlemmars brevlåda är det viktigt att så många som möjligt svarar, för att omvärlden ska få mer förståelse för villkoren i idéburna företag.

Famna arbetar för närvarande med att initiera flera forskningsinsatser kring idéburen vård och omsorg. Karin Svedberg på Famna-kansliet bygger upp nätverk och kontakter med forskare som är intresserade av vetenskapliga studier inom idéburen verksamhet och företagande.

Ett av Famnas mål är att få mer forskning kring idéburen vård och omsorg och dess kvalitet och särart, liksom forskning om behov och villkor för idéburet företagande.

*) Sedan denna artikel publicerats har Famna fått besked om att starten av studien blivit försenad. Vi återkommer med information om när studien drar igång!

(publ. 2015-04-21, korr. 2015-0504)

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna