Aleksandra WassoAktuellt

Studie visar – idéburna bättre på kvalitet än privata

Forskarna Carl Dahlström, Rasmus Broms och Marina Nistotskaya vid Göteborgs universitet har i en nyligen publicerad studie tittat på skillnader på vårdens kvalitet inom området privat äldreomsorg, där även idéburet ingår. Studien visar att idéburna särskilda boenden för äldre håller högre kvalitet än privata.

Forskarna skriver i studiens sammanfattning: “The results suggest that providers with high-powered incentives to make profit, such as those owned by private equity firms and publicly traded companies, consistently deliver lower-quality care, compared with ordinary private companies and non-profit organizations. “

I studien, framtagen inom The Quality of Government Institute vid Göteborgs universitet, delade forskarna upp de privata aktörerna i riskkapital, börsnoterade, ej börsnoterade och icke-vinstdrivande verksamheter.

– I nästan alla utfallsvariabler så kommer de icke-vinstdrivande bäst ut, ibland tillsammans med de icke-börsnoterade bolagen, säger Carl Dahlström i en intervju i Altinget.

Han fortsätter i samma intervju:

– Vi tittade på variabler som personaltäthet, andel av personal med adekvat utbildning och brukarnöjdhet. På alla punkterna sticker de icke-vinstdrivande ut i positiv bemärkelse. Den enda punkten där de börsnoterade bolagen kommer bättre ut var om man hade en uppdaterad vårdplan.

 

 

Senast uppdaterad 2021-12-17

Fler nyheter från Famna