Aleksandra WassoAktuellt

Studiebesök – en viktig del av vårt arbete

Att besöka medlemsorganisationer är en central del av vårt arbete. I detta syfte var Famna på studiebesök hos Stora Sköndal och träffade Helena Gille, äldreområdeschef, Eva Norberg, verksamhetschef, och Jessica Berg, kvalitetschef. Stora Sköndal bedriver stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi besökte äldreboenden som ligger vackert beläget intill Drevviken i Stockholm. Vi hade ett givande samtal och berörde LOV och individens möjlighet att välja sitt sista boende, entreprenaders ohållbara förutsättningar, värdegrundens betydelse, generationsskillnader, fastighetsfrågor och digitalisering. Det sistnämnde väckte många tankar kring det framtida äldreboendet och skratt. Det visade sig att vi hade en tekniknörd i sällskapet som hade stor kunskap om digitala lösningar som finns att tillgå och teknik som är under utveckling. Vi kom fram till konkreta frågor vi kan samverka kring och kunskap vi tillsammans möjligtvis kan inhämta på sikt och sprida till andra medlemmar.

Genom att se medlemmars verksamheter och samtala med medlemmar ökar våra kunskaper om förutsättningar, hinder och behov. De konkreta exempel vi får blir argument till beslutsfattare. Det ger oss också nya idéer, och nya vägar och lösningar för att påverka. Om ni har möjlighet att avsätta tid för att ta emot oss för ett studiebesök får ni mer än gärna kontakta oss. Skicka mejl till aleksandra.wasso@famna.org Vid ett studiebesök vill vi gärna se er verksamhet, prata med någon anställd och personer i ledningsställning.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna