Åsa GunnarssonAktuellt

Svenskarnas ideella engagemang är stabilt

Det ideella engagemanget är högt och stabilt. Det visar den senast befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola, som nyligen publicerades. Mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, och antalet timmar människor lägger ner har ökat från 15 till i snitt 18 timmar per månad.

En av förklaringarna till stabiliteten är civilsamhällets infrastruktur, enligt studien. Den visar också att den som engagerar sig ideellt tenderar att i större utsträckning även skänka pengar eller göra insatser för grannar och vänner. Forskarna kallar det för ”det kumulativa medborgarskapet”.

Läs mer om befolkningsstudien 2020 i Forums nyhetsbrev Socialforum.

Senast uppdaterad 2020-11-19

Fler nyheter från Famna