Anders malmstenOkategoriserade

“Sveriges Kommuner och Landsting delar Sveriges Kvinnors- och tjejjourers Riksförbunds hållning om att ideella kvinnojourer ska undantas från upphandlingsreglerna.”

“Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför i politisk enighet tagit ställning i frågan. Kvinnojourer som är ideella organisationer ska så långt möjligt inte behöva genomgå formellt upphandlingsförfarande.

Sveriges Kommuner och Landsting anser vidare, i linje med det, att det ska vara möjligt att särbehandla icke vinstsyftande organisationer i offentlig upphandling, samt att det enligt kommande EU-direktiv ska föras in i den svenska upphandlingslagstiftningen.”

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2014-11-21

Fler nyheter från Famna