Aleksandra WassoAktuellt

Sveriges Stadsmissioner på DN Debatt om fattigdom

Sveriges Stadsmissioners talesperson i fattigdomsfrågor och direktor för Göteborgs Stadsmission, Lotta Säfström, skrev den 17 oktober på DN Debatt en viktig artikel om brister i statistiken och om hur människor i ekonomisk utsatthet inte får tillgång till den hjälp de har rätt till. Enligt data från Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport, som presenteras idag måndag 18 oktober, har mer än var tionde person som söker sig till frivilligorganisationer troligen rätt till stöd från samhället.

I artikeln presenterar Sveriges Stadsmissioner tre krav riktade mot regeringen och relevanta myndigheter i syfte att öka trygghet och inkludering i samhället för människor i utanförskap. Förslagen inkluderar framtagandet av en nationell fattigdomsstrategi, samordnade riktade insatser, samt starkare samarbete med civilsamhället.

Artikeln ”Ny grupp av fattiga får inte någon hjälp av samhället” finns att läsa på DN Debatt.

Läs Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport.

 

Senast uppdaterad 2021-11-22

Fler nyheter från Famna