Aleksandra WassoAktuellt

Synpunkter till utredningen “Barn och unga i samhällets vård”

Famnas medlemmar som bedriver HVB-hem, jourhem och familjehem har tillsammans skickat in synpunkter till utredningen “Barn och unga i samhällets vård”. Intentionen med dokumentet är att synliggöra hinder eller problem som medlemmarna ser. Förhoppningen är att kunna bidra till en förbättrad situationen för barn och unga, men även för familjehem och organisationer som bedriver familjehem, jourhem och HVB-hem. Under hösten kommer medlemmarna återigen träffa utredningen för att lyfta utförarperspektivet. Utredningen ska lämna sitt betänkande april 2023.

Ett stort tack till samtliga medlemmar som gjorde detta möjligt. Du kan ta del av skrivelsen här.

Senast uppdaterad 2022-08-25

Fler nyheter från Famna