Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Tacka Famna för det

Famna är och har varit pådrivande i upphandlingsfrågor. Kanske ser vi snart resultatet av alla de remissvar, skrivelser och debattartiklar som författats sedan diskussionen om det nya EU-direktivets tillämpning i Sverige började för drygt fem år sedan. Ofta syns intresseorganisationer bara när de kräver åtgärder eller är missnöjda. Jag hoppas att det snart är dags att berömma lite och för Famna att ta åt sig lite av äran.

Flera utredningar har haft frågan om upphandlingsreglerna på sitt bord: Upphandlingsutredningen, Genomförandeutredningen som ledde till Lagrådsremissen och sedan såväl Civilsamhällesutredningen som högaktuella Välfärdsutredningen.

Famna har konsekvent pekat på problemen med nuvarande regelverk: stora byråkratiska upphandlingar där mindre aktörer med särart och mervärde inte får utrymme i jakten på lägsta pris. Och att Sverige inte hittills utnyttjat de möjligheter som EU-direktivet ger. Det går att ingå partnerskapsavtal när det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation  och det går att införa s k reserverade kontrakt.

Nu syns vissa – kanske begränsade – lösningar vid horisonten.

EU:s upphandlingsdirektiv från 2011 innehåller möjligheter för den idéburna sektorn som Sverige ännu inte implementerat. Famna uppmärksammade detta och drev på för att även Sverige skulle utnyttja den frihet att för upphandlingar under tröskelvärdet på 750 000 euro som flera andra medlemsländer tagit fasta på. Det går att via upphandlingsreglerna främja mångfald av utförare av välfärdstjänster. Politiken borde inriktas på att möjliggöra upphandlingar som främjar mångfald och motverkar prisdumpning. Kvalitetsupphandlingar borde främjas före lägstaprisupphandlingar.

Famna ställde sig också i diskussionerna om framtida valfrihetssystem bakom stärkt valfrihet för individer. När medborgarna själva får välja är chansen större att idéburna verksamheter – utan alltför mycket byråkrati eller löjligt korta kontrakt – kan få uppdragen att utföra allt ifrån hemtjänst till primärvård.

Välfärdsutredningen har glädjande nog lagt fram flera av dessa förslag.

Famnas höstkonferens
På annan plats finns bilder och text om vår konferens i Falköping. Över hundra deltagare fick ta del av och diskutera de allra mest centrala frågorna för idéburen sektor: kapitalförsörjning, upphandling, filantropi, hur vi kommunicerar vår särart och hur vi blir attraktiva och professionella arbetsgivare. I utvärderingen tyckte 100% (sic!) av respondenterna att de haft roligt på konferensen vilket är minst lika viktigt som de seriösa och matnyttiga delarna.

Förlust och förändring
Dagen före medlemskonferensen nåddes vi av beskedet att vår kära kollega och vän Lars-Erik Lidström avlidit i den cancer han bara ett halvår tidigare fått veta att han drabbats av.
När jag kom till Famna som ny Generalsekreterare i fjol var Lars-Erik den som lotsade mig in i rutiner, personfrågor och processer. Han var inte endast en hjälpsam och lojal medarbetare, utan jag kom snart att tycka mycket om honom som människa och arbetskamrat. Han kunde diskutera  musik och redovisningsfrågor med samma glöd och vi hade roligt på jobbet. Förvånansvärt länge upprätthöll han sitt goda humör även under sjukdomen och förlorade aldrig sin humor och närhet till ett gemensamt skratt. Sista gången vi träffades, i augusti, diskuterade vi metodfrågor för Famnas Tillväxtrapport.  Nu saknar vi honom men minns med ett leende de goda stunderna på jobbet.

* * * *

På Famnas kansli sker också andra förändringar. Truls Neubeck, Famnas mångårige kvalitetsexpert, börjar i dagarna ett nytt jobb som verksamhetsledare på Ideell Arena. Jenny Hjalmarson börjar den 1 december som kvalitetssamordnare och projektchef på Famna.

Samma dag startar projektet Kugghjulet och vi söker bl a nu projektledare till det.

 

 

Senast uppdaterad 2016-11-08

Fler nyheter från Famna