Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Två eHälsocoachers liv

Kanske Shakespeare skulle skriva: Scen: Gammal pampig byggnad, torn och tinnar, brunrött tegel, tjockt och stadigt. Möjligen äldsta boendet i landet för äldre. I ett rum ett par trappor ner sitter två personer vid ett bord, lutade över dator. Personerna är Pella och Therese. Pjäsens huvudpersoner. De skrattar.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Storsatsning på eHälsa

E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa hos patienter och omsorgstagare. Men många av medarbetarna i den kvinnodominerade vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter om den nya teknikens möjligheter. Därför har Famna tillsammans med tio medlemsverksamheter satt igång ett treårigt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom bl.a. vård, äldreomsorg, rehabilitering.