Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

TCO: Vid upphandling, kräv schyssta villkor

 

TCO-ordföranden Eva Nordmark skriver att en ny undersökning visar att nio av tio anser att upphandlare ska ställa krav på schyssta villkor.

”Opinionsstödet för att ställa sociala krav på löner och villkor är alltså starkt. Vår undersökning visar även att det är så bland alla partiers väljare.

Trots detta så är det sällsynt att upphandlande myndigheter ställer denna typ av krav.

Tidigare har den huvudsakliga invändningen mot att ställa sådana krav varit juridisk. En utbredd missuppfattning har varit att de kan strida mot EU-rätten, detta trots att man i andra EU-länder ställer motsvarande krav.”

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle. Länk här.

Här finns länkar till ett par tidigare Famna-artiklar kring upphandling och villkor för idéburna:
Sociala hänsyn och upphandling,
om nystartade Upphandlingsmyndigheten,
och en om Bräcke diakoni, Rikta upphandlingar till ideella utförare.

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna