Aleksandra WassoAktuellt

Team Välfärd i förändring: Så ökar civilsamhället sitt bidrag till välfärden

I dag presenterar Nystas Team Välfärd i förändring sina förslag på hur förutsättningarna för både det ideella arbetet och den idéburna välfärdens aktörer kan förändras och stärkas. Förslagen riktar sig främst till politiker på nationell, regional och kommunal nivå.

– Med en förnyad civilsamhällespolitik, som stärker civilsamhällets roll i samhället, kan vår sektor i än högre grad bidra till Sveriges utveckling efter pandemin. Resultatet av mitt teams arbete är förslag som rör det ideella arbetet och dess betydelse samt förutsättningarna för den idéburna välfärdens aktörer som bedriver professionell verksamhet inom vår sektor, säger Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling, som ansvarat för Team Välfärd i förändring.

Det ideella arbetet

Civilsamhällets organisationer har i mer än 200 år samlat erfarenheter av ideellt arbete utifrån skiftande samhällsbehov.

– Över halva befolkningen arbetar ideellt, det visar hur viktig denna fråga är, säger Marika Markovits.

För att mobilisera ideella insatser som kan stärka civilsamhällets arbete ytterligare har teamet tre förslag till politikerna. Det första är att skapa plattformar för samtal med civilsamhället om hur ideellt arbete ska kunna mobiliseras och kanaliseras. Det andra är att politiker och civilsamhällespolitiken behöver skaffa sig djupare kunskap om vad som främjar medborgerligt engagemang. Det tredje förslaget handlar om finansiering och infrastruktur.

– Vi föreslår att skapa en offentligt finansierad volontärbyrå som drivs av civilsamhället och förmedlar volontärer i hela Sverige. Det finns redan goda erfarenheter av sådant arbete, som med statlig finansiering kan skalas upp för att finnas över hela landet, säger Marika Markovits.

Den idéburna välfärden

Den uteblivna tillväxten för den idéburna välfärden är en förlust för samhället, för kunderna och för valfriheten, skriver teamet i sin delrapport. De idéburna verksamheterna tillför ytterligare en dimension till välfärden och fler sådana aktörer inom skola, vård och omsorg skulle ge hela samhället ett lyft.

– Civilsamhället är berett att med rätt förutsättningar bidra till välfärden, inom ramen för offentliga upphandlingar, idéburna offentliga partnerskap och med ideellt arbete. Idéburna aktörer är en unik partner till det offentliga när det gäller att forma framtidens välfärd, säger Marika Markovits.

Team Välfärd i förändring vill först och främst se att de lagförändringar som föreslås i utredningen om Idéburna aktörer i välfärden (SOU 2019:56) genomförs. Bland annat att en definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet införs i särskild lag, att möjligheter att reservera kontrakt till idéburna aktörer införs i 19 kap. Lagen om offentlig upphandling och att en möjlighet införs i Lagen om valfrihet att reservera rätten att delta i ett valfrihetssystem för idéburna aktörer.

Teamet föreslår också bland annat att utforma en lag om idéburet offentligt partnerskap och att komplettera Arvsfondens uppdrag så att den kan stödja investeringar och innovation inom idéburen sektor. Dessutom uppmanas kommuner och regioner att utveckla civilsamhällesstrategier med målet att idéburna aktörer bidrar med en större andel av vård, omsorg och skola.

Om teamet och rapporten

Team Välfärd i förändring har alltså letts av Marika Markovits. Övriga gruppmedlemmar är Amelie Silfverstolpe, ansvarig hållbar innovation Axfoundation, Christer Hallerby, biträdande teamledare och konsult C2S Consulting, Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni, Heléne Rådemar, rikslottachef Svenska Lottakåren, Johan von Essen, professor livsåskådningsvetenskap med inriktning mot civilsamhällesstudier Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Famnas ordförande. Famna har varit teamets värdorganisation.

Team Välfärd i förändrings delrapport kommer att ingå i den gemensamma rapport som Nysta presenterar vid till sin stora konferens den 18 juni i år.

Läs hela rapporten via denna länk.

Läs mer om Nysta via denna länk.

Senast uppdaterad 2021-06-23

Fler nyheter från Famna