Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Teamwork skapar bättre rehabilitering för patienter.

En forskningsöversikt har visat att samarbete mellan professionsgränser skapar bättre samordning kring en patients rehabilitering. Genom regelbundna möten av ett och samma interdisciplinära team kan man följa upp och arbeta mot gemensamma mål. Det leder även till att patient-information inte “faller mellan stolarna”.

Forskningen är tydlig. Teamwork och samordning är nödvändig för att skapa bättre förutsättningar för vård och rehabilitering av äldre människor. Även akutsjukvård skulle vinna på samordning, skriver Olivia Wigzell och Nina Rehnqvist från SBU i en debattartikel i GP.

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna