Anders malmstenMedlemsnyheter

Betaniastiftelsen översätter och ger ut närståendehäfte på 16 språk

Famna-medlemmen Betaniastiftelsen har gjort en stor översättningsinsats och kan nu ge ut närståendehäftet “Till dig som är närstående”, ett kort häfte om livets sista tid, på 16 nya språk. Texten i häftet ger en bild av vad som kan hända i livets slutskede och ger även råd till närstående om det stöd som finns att få men har tidigare endast funnits på svenska. Nu har Betaniastiftelsen översatt häftet till stort antal ytterligare språk (engelska, arabiska, farsi, dari, somaliska, tyska, franska, spanska, isländska, norska, danska, finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch) för att tillgängliggöra informationen däri för människor med andra modersmål än svenska.

– Svåra frågor uttrycks bäst när orden kommer från det språk och kultur som har format människan, förklarar Ulla Burman, tillförordnad direktor på Betaniastiftelsen.

Betanisastiftelsen hoppas att de nya översättningarna kommer att vara till hjälp för både närstående och vårdpersonal länge framöver. Häftet finns att beställa eller ladda ner här.

Famna lyckönskar Betaniastiftelsen med deras fortsatta arbete och hoppas att häftet nu kommer att få ännu större spridning runt om i landet.

Senast uppdaterad 2021-02-10

Fler nyheter från Famna