Anders malmstenAlla nyheter

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)

“Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster (dir. 2012:131). Utredningen har antagit namnet Ägarprövningsutredningen.”

Läs mer här

Senast uppdaterad 2014-11-03

Fler nyheter från Famna