Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Tillgång till landstingens medicinska e-bibliotek

 

Det nya är alltså att det finns ett avtal som ger tillgång till medicinska tidskrifter och att avtalet även omfattar vårdföretag som är idéburna och privata, under förutsättning att de har avtal med landstingen.

Inera, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, och Eira, som är ett bibliotekskonsortium för landstingen och regionerna, har förhandlat fram att de företag som har landstingsavtal även kan få tillgång för sin vårdpersonal till e-tidskrifter och andra e-resurser.

Avtalen ger för närvarande tillgång till drygt 1600 e-tidskrifter, täckande alla specialiteter och flertalet professioner, samt kunskapsstödet BMJ Best Practice.

I vilken grad en vårdanställd kommer åt fulltextartiklar varierar mellan olika landsting. Det beror också på om företaget befinner sig innanför eller utanför landstingets nätverk.

Beroende på om ett vårdföretag befinner sig innanför eller utanför landstingets nätverk, sker åtkomst via sjukhusbibliotekens webbsidor eller via www.eiradiscovery.se

Läs mer på  http://www.inera.se/eiraprivata

Se även det kompletterande kunskapsstödet Vårdverktyget.

 

 

(Publicerad 151016)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna