Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Tillväxt för idéburna i välfärden

Möten, samtal, utbyte, erfarenheter, kunskap och direkt relevant. Diskussioner, praktisk nytta, och som jordgubbe på tårtan en underhållning av högsta klass som tänkvärt levererades av Emil Jensen.

dscf2106I Falköping möttes nästan hundra ledningsmänniskor inom vård och social omsorg från Sveriges olika hörn, från syd, väst, öst, mitten och norr, och även en norsk representant som berättade om framgångar för idéburen välfärd i Norge.

Konferensen var en väl avvägd mix av stora möten i plenum som varvades med mindre gruppseminarier i tre kategorier, A, B, C, som i Arbetsgivarfrågor, Business och Kommunikation.dscf2103

Ett uppskattat inslag var t.ex. hämtat från TV-programmet Draknästet. Seminariedeltagarna fick föreslå spännande utvecklingsprojekt som sedan bedömdes och dömdes av en panel som kommenterade svagheter och styrkor under allvarslättsamma former.

dscf2065Konferensen inleddes med Mats Jutterström, forskare som undersökt villkor för idéburna företag vid nystart och tillväxt.dscf2096

Seminarierna som följde handlade om nämnda Draknästet, och i parallellt seminarium beskrev Marika Markovits hur Stockholms Stadsmission arbetat med varumärke och förflyttat allmänhetens uppfattning om vad Stadsmissionen arbetar med och för. Och därmed lyckats med att få ökade gåvor, fler volontärer och bredare verksamhet. Stadsmissionen har förflyttat sitt budskap, från hemlösa till utsatta. Från traditionella till samtid. Från soppkök till kunskap & kompetens.

dscf2113

Ett annat seminarium som pågick samtidigt handlade om arbetsgivarfrågor, med fokus på arbetsgivarens möjligheter och ansvar vad gäller arbetsmiljö, med många praktiska tips och förslag.

dscf2124Eftermiddagen fortsatte med ett arbetsgivarseminarium som tog upp personalfrågor och problemställde och löste juridiska frågor och ansvar för chefer vid nyanställning, avskedande och allt däremellan. dscf2105
Samtidigt pågick ett kommunikationsseminarium som innehöll handfasta tips där alla som inte är Twitter-pionjärer fick handgriplig hjälp att förstå möjligheter och fallgropar på Twitter-arenan.
Parallellt hölls ett djuplodande seminarium om snårigheterna vid upphandlingar, som gav insikter, diskussioner och konkreta förslag till deltagarna med bland annat upphandlingstips och erfarenheter från olika delar av landet, och från Norge.
dscf2146Andra länder har tolkat EU:s upphandlingsdirektiv annorlunda än Sverige. Idag ser vi också ett ”öppet fönster”, med flera möjligheter kring avtal men där kommunens jurister ofta bromsar. I Norge har det varit annorlunda. Genom ett intensivt arbete och en politisk debatt om sektorns tillväxt har Virke Ideells påverkansarbete i Norge varit lyckat de senaste åren. Den idéburna sektorns förutsättningar har förbättrats, bland annat genom möjlighet till reserverade kontrakt. Amir Daneshpip, jurist med upphandlingsfrågor för idéburna som specialitet, sammanfattade med kommentaren att ”vi borde dra våra svenska politiker i örat -det finns utrymme! Om det är möjligt i Norge är det även möjligt här.”

Första dagen avrundade programmet med poeten och artisten Emil Jensen som totalfångade publiken med tankar, ord, rim och sång om mänskliga relationer och vårt ansvar för medmänniskor och för världen.dscf2190

Nilla Helgesson, Skyddsvärnet

Nilla Helgesson, Skyddsvärnet

Under middagen presenterades pristagaren för ”Årets samhällsförbättrare”. Det är ett nyinstiftat pris. I hård konkurrens fanns tre finalister till priset. Två av dem var Bräcke Diakonis arbete med personcentrerad dokumentation och RFS utbildningsprogram Rollkoll.
Juryn hade haft ett svårt arbete, och valet av pristagare föll slutligen på  en annan pristagare som fick publiken att jubla: Skyddsvärnets projekt med yrkesförberedande utbildning för romer. Motivering till priset och beskrivning av verksamheten finns på länk här.

Andra dagen var lika intensiv och fokuserad. dscf2205
dscf2310Tove Lifvendahl inledde morgonen med att prata om filantropi. Därefter kom Välfärdsutredningen, som inom kort ska lämna sitt betänkande kring ägarformer och vinster med mera inom svensk välfärd. dscf2314
Johan Höök, som är huvudsekreterare, beskrev utredningens arbete och därefter följde en diskussion som bland annat efterlyste mer konkreta förslag för idéburen vård och social omsorg än vad som hittills framkommit i debatten om utredningens arbete hittills.

dscf2134Seminarierna som följde handlade om hantering och agerande för att vinna upphandlingar. Ett förslag var att Famna borde utforma ett stöd i upphandlingsförfarandet, för att utbilda medlemmar i ett före, under och efter agerande för att underlätta arbetet kring upphandling.
Ett annat seminarium handlade om pensioner, framför allt hur framtiden kommer se ut för framtidens pensionärer, med tankar om vad en arbetsgivare bör tänka på för att skapa bra pensionsvillkor för de anställda. I kommunikationsseminariet medverkade Tove Lifvendahl och ville försöka skapa förståelse för med hur olika aktörer tar sig an det mediala utrymmet som finns och använder det. Tove menade att ideell verksamhet har stora möjligheter att bjuda in politiker för studiebesök i verksamheten så att politiker når väljare genom att förstå den idéburna verksamheten.

dscf2341

Slutligen medverkade Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek, som presenterade det uppdrag och arbete som myndigheten har, och lyssnade till synpunkter på hur Upphandlingsmyndigheten skulle kunna stötta idéburna verksamheter bättre genom att utbilda offentliga upphandlare.

dscf2139

Möten och erfarenhetsutbyte, sa leende deltagare efteråt. Som gav energi, stimulans, konkreta förslag som kan användas direkt, bra samtal, tankar, reflektion, och som var roligt.

 

dscf2132

dscf2127

dscf2108

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna