Famna – en katalysator för den idéburna välfärdssektorn

När Famna frågade politiker på nationell, regional och lokal nivå hur stor andel av välfärden som ska vara idéburen uppgav politiker från samtliga partier att den borde vara ca 20% av välfärden (politikerundersökning 2021). Trots den breda politiska viljan och en väljaropinion som är kritisk till vinster i välfärden, utgör sektorn endast 3% av den offentligt finansierade välfärden. I våra grannländer Norge och Danmark ser det annorlunda ut, se tabellen nedan. I Danmark är den idéburna välfärden 14% och i Norge är motsvarande andel 9%. 

De idéburna välfärdsaktörerna vill och kan göra mer för fler och med rätt förutsättningar kan sektorn växa. Det krävs till exempel att ett mer ändamålsenligt juridiskt ramverk tillämpas. Därför är de nya bestämmelserna i LOU och LOV – som gör det möjligt att reservera upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna aktörer i välfärden – viktiga. Under våren 2024 har Famnas styrelse antagit en ny strategi för att främja tillväxten av sektorn.

Famna har en viktig funktion i detta avseende. Genom att tydliggöra sektorns potential och konkreta lösningar för offentliga beslutfattare kan bättre förutsättningar skapas för tillväxt och utveckling.

 

Andelen idéburna aktörer i välfärden - jämförelsen av nordiska länder

Graf andel per driftsform i Nordiska länder
Source: Karl Henrik Sivesind (red): Mot en ny skandinavisk velferdsmodell. Institutt for samfunnsforskning 2016

Andelen idéburna aktörer i den svenska välfärden - utveckling över tid

Source: Daniel Arnesen & Karl Henrik Sivesind: Organisajonslandskap i endring 2009-2019. Institutt for samfunnsforskning 2020.
Daniel Arnesen & Karl Henrik Sivesind: Organisasjonslandskap i endring 2009–2019. Institutt for samfunnsforskning 2020. Statistiska centralbyrån. Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen. Tabeller för finansiärer och utförare 2021, tabell 12

Våra projekt

Famna bedriver offentligt finansierade projekt med syfte att stärka medlemmar och den idéburna välfärdssektorn. Här kan du utforska våra inspirerande initiativ som drivs av passion och engagemang med syfte att forma en mer inkluderande och hållbar framtid.

Några av våra medlemmar