Anders malmstenAktuellt

Tillväxtrapporten 2020 – pandemins påverkan på Göteborgs Stadsmission

I Tillväxtrapporten 2020 berättar tre av Famnas medlemmar om hur pandemin har påverkat deras verksamheter och hur man har agerat för att möta utmaningarna. Göteborgs Stadsmission värvade 200 nya volontärer i början av pandemin för att ersätta de volontärer som fanns i riskgrupper, berättar Lotta Säfström, direktor för Göteborgs Stadsmission.

Lotta Säfström, direktor för Göteborgs Stadsmission. Foto: Sofie Lindh.

Hur agerade ni under årets pandemi?

Under mars och april rekryterade Göteborgs Stadsmission cirka 200 nya volontärer för att ersätta de volontärer som bland annat fanns i riskgruppen 70+ och bemanna nya uppdrag, som till exempel matkasseutkörning och medmänskliga samtal.

– Många nya volontärer med relativt låg kännedom om stadsmissionens verksamheter valde oss på grund av att vi var snabba att ställa om i både verksamheter och rekrytering. Många gånger kontaktades potentiella volontärer inom 24 timmar från ansökan. Sedan mars har rekrytering och utbildning av volontärer genomförts helt online och det finns ett fortsatt starkt intresse att volontärarbeta hos oss, säger Lotta Säfström, direktor för Göteborgs Stadsmission.

Göteborgs Stadsmissions öppna sociala verksamheter fick snabbt ställa om till nya förutsättningar. Det gjordes genom att följa två parallella strategier.

– Den första strategin var att hålla verksamheter öppna för människor i utsatta livssituationer. Har du till exempel förkylningssymptom och är hemlös finns ingenstans att ta vägen, säger Lotta Säfström.

De verksamheter som hölls öppna fick dessutom ett ökat antal besökare. Här skapades nya rutiner kring till exempel hygien, antal besökare i lokalerna och matservering. Det har regelbundet stämts av med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

– Den andra strategin innebar att vi riktade våra uppsökande aktiveter till dem som av oro för pandemin isolerat sig i hemmet. Det kunde till exempel vara barnfamiljer som höll sina barn hemma från skolan och äldre. Vi genomförde ett omfattande arbete under våren med utkörning av över 1000 matkassar och samtalsstöd via telefon och digitala kanaler, säger Lotta Säfström En annan viktig roll speciellt under de första månaderna var att kanalisera information på både svenska och andra språk om pandemin till grupper som hade svårt att ta till sig samhällsinformation.

Hur har era verksamheter påverkats?

I början av pandemin såg Göteborgs Stadsmission en nedgång i sin secondhandverksamhet men den hämtade sig relativt snabbt. Beläggningen på sålda tjänster, som till exempel stödboenden blev inte heller riktigt så illa som man först befarade. Insamlingen av penninggåvor har gått bättre än förväntat.

Däremot har man haft mycket lägre antal anvisningar från Arbetsförmedlingen till arbetsträning än förväntat, med minskad intäkt som följd. Även avgiftningskliniken har haft lägre antal remisser på grund av att avgiftning inte betraktas som ”akut vård” med ett påtagligt ekonomiskt tapp som följd.

– Framöver finns det en risk för ett ännu sämre inflöde till arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eftersom merparten av Arbetsförmedlingens resurser läggs på att ta beslut om andra insatser som till exempel stöd och matchning. De utförs till största delen av privata aktörer och kommer att ha sitt fokus på nyligen arbetslösa, inte långtidsarbetslösa, säger Lotta Säfström.

Var finns era merkostnader?

– Det har uppstått merkostnader i alla våra verksamheter för bland annat extra mat (matkassar), skyddsutrustning och ökade kostnader för vikarier, säger Lotta Säfström.

Har ni använt er av några av regeringens stödpaket?

Göteborgs Stadsmission har sökt och beviljats sjuklönekostnader från och med april månad, ansökningsstöd för korttidsarbete, anstånd och sänkt arbetsgivaravgift till och med 30 juni.

– Vi har fått medel, via Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner, från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, medel från Socialstyrelsen för att möta barn, kvinnor och HBTQ-personer i utsatta situationer samt medel från Socialstyrelsen för att motverka ensamhet bland äldre. Dessutom har vi fått hyresreduktioner direkt av fastighetsägare, avslutar Lotta Säfström.

Läs mer om Tillväxtrapporten här.

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna