Åsa GunnarssonAktuellt, Idéburet företagande

Tio Famna-medlemmar ökar takten med Tillväxtprojektet

”Idéburna aktörer ser problemet innan det kommer på socialsekreterarens bord.” ”Vi möter människor som människor.” ”Vi har örat mot marken principen.” Det var några av de argument för idéburna välfärdsaktörer som kom fram när 16 personer från sju mellanstora Famna-medlemmar nyligen samlades till det första mötet för Tillväxtprojektet.

Klara Rapp, projektledare för Famnas tillväxtprojekt

Det som skulle ha varit ett fysiskt heldagsmöte fick snabbt läggas om till ett digitalt på grund av de rådande omständigheterna. Men mötet, som inkluderade digitala workshoppar, fungerade utmärkt.

– Vi diskuterade bland annat hur idéburna aktörer skiljer sig från kommersiella. Och hur vi kan bli bättre på att kommunicera vårt mervärde, berättar Klara Rapp, projektledare för Tillväxtprojektet.

Projektet samlar totalt tio Famna-medlemmar, är finansierat av Tillväxtverket och pågår fram till 31 oktober i år. Det övergripande syftet är att öka marknadsandelen för idéburen välfärd. Deltagande organisationer är Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Stiftelsen Gyllenkroken, Knivsta pastorat, Linköpings Stadsmission, Stiftelsen Norrbyvälle gård, Rädda barnen välfärd AB, Skyddsvärnet anno 1910, Skånes Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission och Eskilstuna stadsmission. Tillväxtprojektet är en del av Famnas strategi Tio2030, alltså att idéburen välfärd ska utgöra 10 procent av den svenska välfärden år 2030.

– Konkret ska projektet resultera i att de deltagande organisationerna har tagit fram varsin tillväxtstrategi i höst, säger Klara Rapp.

Projektet fortsätter under våren med heldagsmöten i juni och september. Mellan mötena är det coachning och eget arbete som gäller för att under hösten vara färdig med den egna tillväxtstrategin. När Tillväxtprojektet är avslutat kommer revisionsbyrån PwC Sverige att göra en uppföljning både efter ett och tre år för att se hur deltagarna håller liv i sina nya strategier.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna