Tillväxtmål Tio2030

Nu är det dags att låta idéburen sektor växa!

Människan i fokus, inte vinsten – det är idéburen välfärd. Det finns många olika aktörer som skapar svensk välfärd i form av vård, omsorg och skolor. De finns i den offentliga sektorn i form av kommuner och regioner och i den privata sektorn i form av privata vårdföretag. Men det finns också den tredje sektorn – den idéburna välfärden med både stora och små aktörer.

Klicka på bilden för att se filmen om idéburen välfärd

Den idéburna välfärden sätter människans behov i fokus. Inte vinsten. Inte kommunal byråkrati. Och utan gigantiska regionhierarkier. Initiativet till dessa välfärdsverksamheter har kommit från en eller flera personer som har sett en samhällsutmaning och bestämt sig för att göra något åt den. Och som tack vare sin idé eller filosofi givit den utsatta individen mänsklig omsorg och trygghet.

Grundad i en idé

Det som gör oss idéburna aktörer speciella är just idén som ligger till grund för våra verksamheter. Vi drivs av en vilja att göra världen bättre. Idéerna varierar – där finns kristen värdegrund i det sociala arbetet, sekulär ansats i missbruksvården, antroposofiska idéer i verksamheter för funktionsnedsatta, judiska traditioner på äldreboendet, feministiska förtecken hos tjej- och kvinnojourer eller helt enkelt en vårdfilosofi som sätter individen i centrum.

Många verksamheter har funnits i flera hundra år, även om vi sällan tänker på det i vardagen. Och ett flertal har startats på senare tid. Vi är smidiga, snabbfotade och långsiktiga. Vi antar nya samhällsutmaningar med innovativa lösningar.

All vinst återinvesteras

Vi idéburna aktörer har inte några externa ägare som kräver avkastning på sitt insatta kapital. Därför återinvesterar vi all vinst direkt i verksamheternas utveckling. De finansiella resurserna är ett medel, inte ett mål, för att förverkliga den grundläggande idén.

Sorgligt lite svenskt idéburet

Fram till 1990-talet sköttes välfärden främst av det offentliga. När reglerna ändrades växte de privata företagen mycket snabbare än oss. I dag är tre procent av all välfärd idéburen, och 97 procent utgörs av offentlig och privat välfärd. I jämförelse med många andra länder är vi idéburna i Sverige mycket små. I till exempel Norge utgör de idéburna 8 procent av välfärden, i Danmark 14 procent, i USA 31 procent, i Tyskland 49 procent och i Schweiz 63 procent.

Vi vill ha mer idéburet i Sverige

Människor väljer idéburet när de kan, och de är ofta mer nöjda. När verksamheter är idéburna blir kvaliteten hög.

De som väljer att arbeta i idéburna verksamheter tycker att det ger dem mening – att jobba på ett ställe där det finns en tydlig idé och syfte. Och när personalen trivs, då trivs oftast patienter, elever eller brukare bättre.

En undersökning från början av 2019 visar att åtta av tio socionomer kan tänka sig att arbeta med socialt arbetet i en idéburen verksamhet. Frihet under ansvar, goda möjligheter att påverka och utforma den i samverkan med brukarna bidrar till den idéburna sektorns attraktivitet. Många socionomer uppskattar också att verksamheternas värderingar är ständigt närvarande i det dagliga arbetet.

Vi vill öka valfriheten

Det handlar om att ge människor större möjlighet att välja vem man vill vända sig till när de behöver.

Landets politiker håller med oss – oavsett partifärg anser de att den idéburna välfärden borde växa. Det visar en undersökning som Famna genomförde 2018.

#Tio2030

Nu är vi redo att gå till konkret handling. Vi tycker att förutsättningarna bör ändras så att fler människor kan välja idéburet. När vård och social omsorg ska upphandlas bör långsiktig kvalitet väga tyngre än lägsta pris.

Vi tycker att idéburen välfärd ska bli större. För vi menar att välfärden skulle bli mycket bättre med mer idéburet. Vår målsättning är att den odéburna välfärden ska står för 10 procent av välfärden år 2030.

Senast uppdaterad 2022-05-16

Dela: