eHälsoprojektet

Pågående treårigt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF). E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa hos patienter och omsorgstagare, men många medarbetare i den kvinnodomienrande vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter om den nya teknikens möjligheter. eHälsoprojektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom bland annat vård, äldreomsorg, rehabilitering.

Projektet handlar om att jobba med att stärka den grundläggande kunskapen kring IT, teknik och digitala lösningar, lära sig att faktiskt ta tillvara de digitala systemens fördelar och se eHälsa som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Det finns över 3000 medarbetare inom den idéburna välfärdssektorn inom Stockholmsområdet, och målet är att nå hälften av dessa medarbetare, höja kompetensen och skapa andra förbättringar för personal och arbetsplatser.

I ett första skede kommer eHälsocoacherna göra undersökningar om kompetensbehov och lösningar, med sikte på jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling, som är viktiga mål.

För mer information om projektet, kontakta Viktoria Loo Skyman.

Senast uppdaterad 2019-04-12

Dela: