Kugghjulet – slutrapport

Kugghjulet, ett treårigt projekt som drivits av Famna med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) i samverkan med Coompanion, avslutas i december 2020.

Kugghjulets rapport 2020.

Kugghjulets uppdrag har varit att öka förutsättningarna för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län att utvecklas genom kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och kvalitetsarbete i den egna verksamheten. 37 av länets ASF har deltagit i Kugghjulet.

Kugghjulet har sammanfattat sitt arbete i rapporten Från utanförskap till inkludering. I den föreslås bland annat förändringar inom följande områden:

  • Tydliggör arbetsintegrerande sociala företags roll i arbetsmarknadspolitiken.
  • Satsa på regional utbildning och kompetensförsörjning.
  • Gör om finansieringen. Det krävs långsiktiga stöd riktade till både individ och företag.
  • Höj kraven. Med mer pengar och ökat ansvar bör det rimligen följa ökade krav.
  • Ta fram en effektmätningsmodell som inkluderar socioekonomiska effekter.

För mer information, läs Kugghjulets rapport 2020

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2021-01-14

Dela: