Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Tre goda nyheter

Nya möjligheter till avtal med kommuner.
Nya dialogformer med Arbetsförmedlingen.
Och ljusning i coronamörkret.

På tisdag, första februari, kan du som bedriver idéburen välfärd påminna din kommun eller region om att förenklade regler för offentlig upphandling införs. Och du som är beslutsfattare inom offentlig sektor bör kunna glädjas åt att du kan rikta vissa upphandlingar till idéburna aktörer. Både kommunpolitiker och idéburna kan vinna på att tillämpa de förenklade reglerna. De nya enklare reglerna gäller både form och innehåll för de upphandlingar som sker inom det så kallade icke-direktivstyrda området, det vill säga de upphandlingar som Sverige kan reglera under EU:s tröskelvärden.

Vill du veta mer så finns fyllig information på Upphandlingsmyndighetens sajt. Men i korthet: Tröskelvärdet ligger på cirka 7,7 miljoner kronor. Under det blir det mer flexibilitet nu. Gränsen för direktupphandlingar höjs. Regelverket ska också gälla för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster som hälso- och sjukvård, utbildning och socialtjänst. Allt detta tycker vi är bra.

Men det räcker inte. Vi väntar med spänning på den utlovade propositionen om idéburen välfärd som ska komma i mars.  Den baseras på utredningen (SOU 2019:56) och tar förhoppningsvis ett bredare grepp på såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessutom hoppas vi att den innehåller en tydlig definition av idéburen aktör i välfärden.

Arbetsförmedlingens intresse för idéburna aktörer

I veckan fick vi inbjudan till en workshop hos Arbetsförmedlingen. De vill nu utveckla en ”nationell struktur för samverkan med idéburen sektor inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken”. Famnas medlemmar har en lång historia av seriöst och framgångsrikt arbete med människor som står långt från arbetsmarknaden. Famna har också drivit flera ESF-finansierade projekt med och för dessa medlemmar. Nu senast var det projekt Helhetsgreppet som kartlade utmaningar och behov hos medlemmar som bedriver arbetsintegrerande verksamheter.

Vi har i flera års tid försökt få såväl politiker som Arbetsförmedlingens ledning att förstå betydelsen av att visa idéburna aktörer – som på många sätt skiljer sig från de kommersiella – ett större intresse när insatser utformas och uppdrag läggs ut. Kanske är det nu det händer? Inbjudan bådar gott: ”Samverkan ska utformas så att den möjliggör en sammanhållen dialog mellan parterna och tydliggör det civila samhällets roll i arbetsmarknadspolitiken”.

Famnas arbetsmarknadsnätverk kommer inför Arbetsförmedlingens workshop att diskutera vilka frågor som bör behandlas och lämpliga samarbetsformer.

Alla goda ting är tre

Visserligen är vi inte ute ur pandemins grepp ännu men jag är optimist. Med ljuset och våren kommer vi så sakteliga känna att livet återvänder och att det nya normala blir att färre smittas, färre insjuknar, restriktionerna släpps och vi kan vara på jobbet igen. Flera av våra grannländer släpper nu på restriktionerna och snart är också vi i Sverige där.

Famnas medlemmar har gjort stora insatser inom vård och omsorg. Jag önskar särskilt er som jobbat och jobbar hårt med att hålla smittan på avstånd och ta hand om de sjuka att allt blir ljusare nu, både bokstavligt och bildligt!

Senast uppdaterad 2022-02-18

Fler nyheter från Famna