Anders malmstenMedlemsnyheter

Tre nya ledamöter i Famnas styrelse

Famnas styrelse vald vid årsmötet i maj 2019.

Tre nya ledamöter valdes till Famnas styrelse på årsmötet den 16 maj. De nyvalda är Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni, Emma Henriksson, styrelseledamot i Förbundet S:t Lukas och tidigare riksdagsledamot för KD samt Lena Wetterskog Sjöstedt, blivande direktor för Skåne Stadsmission.

På bilden ovan syns nästan hela styrelsen. Från vänster Emma Henriksson, Förbundet S:t Lukas, Martin Ärnlöv, Röda Korset, Karin Thalén, Stockholms Sjukhem, Christer Hallerby, konsult, Jonas Wihlstrand, Stockholms Stadsmission, Nilla Helgesson, Skyddsvärnet – anno 1910, Eva Frunk Lind, BOSSE och Danvikshem, Emma Simonsson Vento, Stiftelsen Gyllenkroken samt Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot MP.

Saknas på bilden gör Lena Wetterskog Sjöstedt, Skåne Stadsmission, Amir Daneshpip, Front Advokater och Stefan Nilsson, Ersta diakoni.

Två personer lämnade styrelsen och avtackades vid mötet av ordförande Martin Ärnlöv. Det var Samuel Borg, VD Probitas och Henrik Hammar, styrelseledamot i Skåne Stadsmission.

Samuel Borg, till vänster och Henrik Hammar till höger avtackades av Martin Ärnlöv på Famnas årsmöte.

Senast uppdaterad 2019-06-30

Fler nyheter från Famna