Åsa GunnarssonAktuellt

Tre seminarier om ledarskap i höst

Famna och Fremia bjuder in till tre interaktiva förmiddagar om ledarskap där teori, reflektion och erfarenhetsutbyte blandas. Träffarna genomförs på Zoom och du kan vara med på en träff eller alla.

23/11 Leda mig själv – Ett tillfälle för reflektion och spegling i samtal med andra. Vad är det som ligger till grund för att du gör som du gör? Vilka beteenden hos dig bygger tillit och hur kan du utveckla din autenticitet som ledare?

7/12 Leda andra – Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte kring att leda andra. Vad är anledningen till att det går så lätt att leda vissa grupper och inte andra? Hur kan du förstå och anpassa ditt ledarskap efter gruppens behov och samtidigt nå resultat?

14/12 Leda med visioner och värderingar – Ett tillfälle med fokus på visioner och värderingar. Hur kan du som ledare använda visioner och värderingar för att bygga varumärke, identitet och attraktivitet såväl internt som externt? Hur kan du använda styrkan i att vara en värderingsstyrd organisation för att särskilja er på marknaden?

Processledare för seminarierna är Angeli Sjöström Hederberg, Medlemsutveckling.se och Klara Rapp, Famna.

Kontakta info@famna.org för att anmäla ditt intresse eller ställa frågor. Sista anmälningsdatum för samtliga seminarier är dagen innan.

Senast uppdaterad 2021-11-24

Fler nyheter från Famna