Aleksandra WassoAktuellt, Möten och arrangemang

TRS-seminarium: Skapa en attraktiv arbetsplats

Trygghetsrådet TRS gör en särskild satsning 2022 för att bidra till utveckling inom idéburna vård- och omsorgsorganisationer. Därför bjuder TRS in till ett digitalt seminarium den 10 mars om hur man skapar attraktiva arbetsplatser.

Seminariets röda tråd är vad som behöver utvecklas för att ta tillvara medarbetarnas fulla potential och kompetens samt hur vi utvecklar engagerande, anpassningsbara och lärande organisationer i en alltmer komplex miljö.

Heldagsseminariet går av stapeln torsdag 10 mars. Det arrangeras tillsammans med Anna Dagnell Liedholm, konsult på Sonder med lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt inom privat och offentlig sektor. Anmälan ska göras senast torsdag 10 februari 2022.

Inför seminariet träffar du processledaren för att säkerställa att de behov du har i din organisation tillgodoses med insatsen. Efter seminariedagen träffar du processledaren igen. Då konkretiseras frågeställningar, kunskap och verktyg från seminariet. Slutligen erbjuds din organisation en workshop där kompetens och delaktighet förankras hos medarbetarna. TRS står för genomförandet.

Vem kan delta och vad kostar det? 

Din organisation måste vara ansluten till TRS och verka inom idéburen vård och omsorg. TRS finansierar kompetensinsatsen. Du behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och workshop.

Fler seminarier inom specialsatsningen för idéburen vård och omsorg

TRS erbjuder ytterligare fyra seminarier på olika teman under året. Dessa är ”Förändringsledning i idéburna organisationer”, ”Social Return on Investment”, ”Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden” samt ”Kvalitetssäkra ledningens arbete”. Läs mer om de fyra seminarierna här.

Senast uppdaterad 2022-02-18

Fler nyheter från Famna