Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Två eHälsocoachers liv

 

Pella och Therese är undersköterskor som styr och leder digitaliseringen vid ett mycket gammalt äldreboende i ett storståtligt hus i Stockholm. Det huset har alla sett som besökt Stockholm: brunrött tegel, torn. En del besökare tror det är Slottet, där det ligger vid infarten till Stockholm.

Men det är Danvikshem. Ett hem som instiftades av Gustav Vasa. Åren går. Och i detta år pågår innanför väggarna en omvälvning som leds av dessa två undersköterskor. Danvikshem ska utveckla den digitala arbetsmiljön för all personal och Pella och Therese är vid styrspakarna.

Målet är att all personal ska bli totalt säkra i att dokumentera, skriva, rapportera, och använda de digitala verktygen.

Men idag är all personal inte säkra, tvärtom. Inom personalen, säger Pella och Therese, finns det ovana vid datorer, vid program, språkproblem och rädsla att göra fel.

Pellas och Thereses uppgifter är att kartlägga personalen behov av utbildningar och att ordna utbildningar efter verksamhetens och personalens behov.

De gör enkäter bland all personal. De har skapat enkäterna själva utifrån vad de ser som nödvändigt att fråga om.

DSCF8151De anordnar också workshops för att kartlägga kunskapsnivå och behov av stöd. All personal är med, alla ska vara med. Varje undersköterska, sjuksköterska, rehabpersonal och ledningen för Danvikshem.

Arbetskamraterna är nyfikna. Frågor uppstår ständigt och överallt. Pella har informerat alla i omklädningsrummet, kollegorna frågar och diskuterar. Projektet ligger rätt i tiden och intresserar många.

Medarbetarna vet att kraven finns, att det handlar om att vara uppdaterad på dokumentation och att kunna skriva själv, följa och göra listor, exempelvis matbeställningar, tvätt, checklistor av olika slag om städning, diskning, utevistelse, erbjudande till de boende. Mycket ska antecknas eftersom kommunerna har krav på dokumentation om vad de boende erbjuds, vad de gör och avvikelser som sker.

Inställningen bland arbetskamraterna är att förbättringsarbete kan underlätta. Sådant värde ligger bakom arbetskamraternas intresse, och en önskan att hänga med i tiden, menar Pella och Therese.

Pella och Therese är undersköterskor, och med det här projektet är de även eHälsocoacher. eHälsa innebär här på Danvikshem att arbeta med den digitala arbetsmiljön.

Diskussionerna på workshoparna har förutom att kartlägga behov, även handlat om vad det finns för hinder att utveckla ett digitalt arbetssätt. Det första svaret är väldigt tydligt om hinder: Tid. Att ha tid för dokumentationen.

Tidsproblemet hänger samman med platsbrist, tillgänglighet till datorer. Illustrativt är att om en jobbar på avdelning A och behöver gå till avdelning B för att få tillgång till dator att dokumentera på.

Ett annat problem är formuleringar och språk. Även den som är bra på svenska kan tycka att det är svårt att formulera sig, eftersom dokumentationen ska vara korrekt, och ärlig. Så att skriva och formulera sig korrekt är ett annat hinder. De har sett hjälpmedel för detta, och funderar vilka hjälpmedel som kan underlätta arbetet på Danvikshem.

Medarbetarna på workshoparna kommer med förslag och idéer som går utanför projektet. Till exempel förslag om att det behövs nya larmsystem, men även att mobila datorer skulle kunna användas, att det behövs trådlöst nätverk.

Det kommer upp många förslag på förbättringar. Och detta är ett projekt som ska löpa över tre år så det finns tid för förbättringar. Nu görs kartläggning av behov som första steg, och i höst börjar utbildningar för personalen och utveckling av systemen.

Innan projektet kände de inte varandra. Både Pella och Therese säger att när de matchades ihop som eHälsocoacher kunde det förstås ha blivit stelt och med olika tankebanor. Men tvärtom. De stöttar och har idéer, hänger på varandras tankar, det känns som att de går i samma spår, tänker lika, har liknande värderingar och är i samma situation.

Samarbetet med chefer och med ledningen fungerar mycket bra. Detta treårs-projekt har medfinansiering av ESF, Europeiska Socialfonden, och är en stor satsning även för Danvikshem. Pella och Therese kommer arbeta halvtid som undersköterskor och halvtid som eHälsocoacher.

DSCF8141Tidningen Dagens Samhälle skrev (7 april) om en undersökning där chefer utfrågats om införandet av ny teknik inom äldreomsorgen. Enligt undersökningen är personalen rädd för ny teknik.

Den inställningen präglar inte eHälsoprojektet. Förutom Danvikshem deltar nio andra verksamheter i Stockholmsområdet, och minst 1300 undersköterskor och andra medarbetare kommer få utbildningar och utveckla sig i digitala arbetssätt. Det är en stor satsning och intresset är stort.

Vi lämnar rummet nere i Danvikshems boende. I korridoren utanför hörs tassande ljud. Hundar.

 

I.O. eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700-300x279

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna