Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Två intressanta januari-konferenser

– 15 januari frukostseminarium om incitament i vård och omsorg

Frukostträff 15 januari 8- 9.30.

Samtal om personalens drivkrafter och vad som skapar motivation i vård och omsorg

Den 15 januari inbjuds till frukostsamtal kl 8-9.30.
Plats: Klara Södra Kyrkogata 1, Sensus möte, 9 tr.
Frukost från 7.40 – anmälan nedan!

Forum för Health Policy har på uppdrag av Famna gjort en litteratur- och forskningsöversikt av vad och hur drivkrafterna ser ut inom vård och omsorg.
Vad betyder finansiella och andra drivkrafter för motivationen?
Det är en av utgångspunkterna för litteraturöversikten. Översikten presenteras av Monica Andersson Bäck, från Göteborgs Universitet.

Personal vill ha goda arbeten.
Arbetsgivare, medborgare och användare vill ha motiverad personal, som med hög professionalitet, entusiasm och god förmåga skapar vård och omsorg med god kvalitet. Hur kan vård och omsorg styras och ledas så att motivation, resultat och kvalitet uppnås? Hur samverkar finansiella morötter och piskor med motivation?

Anmälan senast 12 januari kl. 12 till  info@famna.org

www.healthpolicy.se

Kontakt och frågor:
ingemar.olsson@famna.org

 

Nordisk konferens 28-29 januari om idéburen välfärd i Norden

Famna arrangerar tillsammans med nordiska systerorganisationer den första nordiska konferensen om idéburen välfärd.
Själva konferensen hålls den 28 januari i Oslo. Den 29 januari blir det möjligheter att besöka idéburna verksamheter i Norge.

Målet är att diskutera nordisk idéburen välfärd, ta del av aktuell forskning och skapa nordiskt nätverk och mötestillfälle kring gemensamma frågor.

Konferensen har tre syften:
· Att mötas mellan länderna och skapa nätverk för idéburen välfärd i Norden
· Beskriva nordisk nytta – idéburen sektors bidrag till framtidens välfärd i Norden
· Lära av varandras utmaningar och lösningar

Civilminister Ardalan Shekarabi medverkar från den svenska regeringens sida. Det lär bli intressanta samtal och diskussioner om välfärd och värderingar, idéburen välfärd och dess möjligheter. Bland deltagarna finns även Norges hälso- och omsorgsminister, samt ledamöter i Folketinget.

Öppet för alla intresserade inom Famna att delta.
Norska motsvarighetern till Famna, som heter Virke, har generöst subventionerat konferensavgiften, som är 1400 Nkr.

Här en länk till intresseanmälan.

 

Programmet i detalj:
Program dag 1:

Kl 10:00-10.10 Åpning av konferansen
v/ Bransjedirektør Inger Helene Venås, Virke

Kl 10.10-10.40 Outsourcer vi den skandinaviske velferdsmodellen?
v/forsker Karl Henrik Sivesind, ISF

Første presentasjon av resultater fra et nordisk forskningsprosjekt.

10.40-11.25: Innledninger fra
Ardalan Shekarabi (S), civilminister
Bent Høie (N) Helse og omsorgsminister
Henrik Dam Kristensen (DK)

Kl 11:25-12.00: Debatt om ideelle virksomheters bidrag i den skandinaviske velferdsmodellen

Deltakere: Bent Høie (N) Helse og omsorgsminister, Ardalan Shekarabi (S), civilminister, Henrik Dam Kristensen (DK) President for den danske parlamentariske delegasjonen i Nordisk råd og folketingsmedlem og Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke.
Moderator: Generalsekretær Ulrika Stuart Hamilton, Famna

Kl 12.00-12.30 Nordisk samarbeid og felles kultur i IF forsikring
v/konserndirektør IF Bedrift, Ivar Martinsen

Kl 12:30-13.45 Lunsj

Kl 13:45-14.45 Utfordringer til salen – introduksjon til gruppesesjoner

Gruppesesjon 1:
Hvordan lede virksomheter mot et mål?
Nilla Helgesson, direktor/VD för Skyddsvärnet

 Gruppesesjon 2:
Bygge kunnskap i verdifunderte virksomheter
Ingunn Moser, Rektor VID

Gruppesesjon 3:
Hva er vårt unike bidrag til velferden i Norden?
Paul Erik Weidemann, direktør for OK-Fonden

Kl 14.45-15:00 Oppsummering av gruppesesjonene i plenum v/bransjedirektør Jon Krog, Selveje Danmark

Kl 15:00-15.30 Har ideell sektor en framtid i Norden? v/Marte Gerhardsen, Leder for Tankesmien Agenda

15.30: Avslutning

Program dag 2:
Besøk hos ideelle virksomheter i Osloområdet

Ø Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en selvstendig diakonal institusjon innenfor Den norske kirke, og skal fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Diakonhjemmet er en privat ideell stiftelse. Den ideelle virksomhetsmodellen er et viktig og tydelig alternativ til offentlige og kommersielle virksomhetsmodeller innen utdanning, helse og omsorg.

Ø Oslo Sanitetsforening – Brusetkollen barnevernsenter er en privat barnevernsinstitusjon med eget styre, og det er inngått avtaler om salg av plasser med Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF-etat) og Oslo kommune.

Ø Holtekilen Folkehøgskole eies av Det Norske Baptistsamfunn og bygger på et kristent idégrunnlag. Konsekvensene av et kristent menneskesyn i møte med medmennesker, samfunn og natur er temaer på Holtekilen, men hele tiden med respekt for den enkeltes frie valg i trosspørsmål.

Ø Sofienberghjemmet eies og drives av Kirkens Bymisjon, og består av fire sykehjemsavdelinger, én rehabiliteringsavdeling og dagsenter.

Ø Fontenehuset i Oslo er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom. Fontenehuset er en privat stiftelse som drives etter en internasjonal modell. Fontenehuset gir støtte til bl.a. lønnet arbeid, studier og kontakt med hjelpeapparatet.

Institusjonsbesøkene blir organisert slik:
Gruppe 1 besøker Diakonhjemmet (sykehus og høgskole)
Gruppe 2 besøker Brusetkollen barnevernsenter og Holtekilen folkehøgskole
Gruppe 3 besøker Fontenehuset og Sofienberghjemmet (Max 10 deltakere i denne gruppen)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna