Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Två nya böcker

Boken ”Viljan att sluta” beskriver LifeRing, en självhjälpsmetod till nykterhet och drogfrihet som grundades på 90-talet i USA, och som är sekulär dvs. utan anknytning till religion.

Skyddsvärnet startade 2008 det första LifeRing-mötet i Sverige, och finns idag på flera orter runt om i landet.

Boken ”Möt mig där jag är – En bok om bemötandet av ensamkommande ungdomar” har blivit mycket efterfrågad men kan fortfarande beställas.

”Möt mig där jag är” vänder sig till myndigheter, organisationer och aktörer som kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Underlaget bygger på 46 intervjuer mellan 2012-2015. Syftet är att få ett perspektiv om ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av bemötandet i Sverige, för att effektivisera insatserna på ett sätt som målgruppen kan tillgodogöra sig.

Boken ”Viljan att sluta” finns mer information om på länk här
Boken ”Möt mig där jag är…” finns mer information om på denna länk.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna