Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Två nya Famna-medlemmar

Styrelsen har vid sitt möte den 11 september godkänt två nya medlemmar, Stiftelsen Klockargården och Västerås stadsmission. Det innebär att Famna nu har 88 medlemmar.

Stiftelsen Klockargården med bas i Järna har funnits sedan slutet av 70-talet och ägnar sig åt socialterapeutisk verksamhet för människor med funktionsnedsättning. De har ett stort fokus på miljömässig och social hållbarhet och är rotade i antroposofin. De bedriver daglig verksamhet enligt LSS för vuxna där konsthantverksarbete står i centrum. Målet är att tillhandahålla en meningsfull sysselsättning, anpassat till varje individs behov och möjligheter. Utöver verkstäderna har de en liten butik där de säljer hantverken. Länk till Klockargården.

Västerås stadsmission är en ideell förening som bedriver social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet utifrån en kristen grundtanke. Västerås stadsmission jobbar förebyggande genom att erbjuda stödsamtal för individer som lider av psykisk ohälsa och stödjande genom att ha en dagverksamhet för dem som lider av hemlöshet där såväl mat som sjukvård erbjuds. Föreningen jobbar även med arbetsintegration för människor som vill komma tillbaka till arbetslivet. Länk till Västerås stadsmission.

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna