Aleksandra WassoAktuellt

Tyck till om de första nationella riktlinjerna för ADHD och autism

Socialstyrelsen kommer med de första nationella riktlinjerna för ADHD och autism.

I ett utskick som vänder sig till de som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, elevhälsa eller socialtjänsten meddelar Socialstyrelsen att de nu har fastsatt nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism.

I dessa riktlinjer beskriver de hur det bland annat behövs tidiga insatser och en sammanhållen vård som startar redan vid första misstanke. Dock så ser verkligheten ut som så att vård och stöd till personer med ADHD och autism ser väldigt olika ut beroende på vart i landet man bor.

Denna ojämlikhet vill de råda bot på med de nya riktlinjerna, och de tar även emot åsikter och synpunkter på insatserna till och med den 20 januari 2023.

För att läsa mer och ha chans att komma med synpunkter så kan ni följa denna länk!

Senast uppdaterad 2022-11-25

Fler nyheter från Famna