Anders malmstenMedlemsnyheter

UKV-dagen

Under dagen diskuterades bland annat bemötandet till de kvinnor som utsätts för våld och förtryck. Den sociala responsen är väldigt central där det är viktigt att möta den enskilda personens språk och vara ett bollplank. Att ha tålamod och låta kvinnorna berätta i deras egen takt är viktigt för att kunna leda kvinnan mot den hjälp som finns att få, påpekade Emma Filbey från Socialtjänsten i Örebro.

Det underströks också att kvinnor i en hedersrelaterad kontext är särskilt utsatta, ofta saknar dessa nätverk utanför familjen. Ensamheten som utsatt kvinna är det största hotet, något som bekräftades av de unga kvinnor på plats som själva trädde fram och delgav sina historier. En av dessa påpekade att det hon främst hade saknat var information via skolan om vart en kan vända sig. Om våld och utsatthet, och möjligheter till stöd, på något sätt hade lyfts fram under skolgången hade det varit lättare att komma ur situationen.

 

Texten skriven av Felicia Lindelöw

Senast uppdaterad 2016-11-18

Fler nyheter från Famna