Anders malmstenMedlemsnyheter

Ulrika Stuart Hamilton in i SNS Förtroenderåd

Ulrika Stuart Hamilton har invalts i Förtroenderådet samtidigt med Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan, och Anders Borg, f.d. finansminister, samt ytterligare 20 nya ledamöter. Information om samtliga nya ledamöter på länk här.

SNS verksamhet bedrivs i två juridiska enheter. Den ena enheten är den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som bedriver forskning och studier om viktiga samhällsfrågor.

Den andra delen är det av föreningen helägda aktiebolaget Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag, vars viktigaste uppgift är att fungera som ett servicebolag åt föreningens medlemmar.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och har 219 ledamöter.

Senast uppdaterad 2016-06-09

Fler nyheter från Famna