Aleksandra WassoAktuellt

Ulrika Stuart Hamilton ny ledamot i Filantropiskt forum

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton är ny ledamot i Filantropiskt forum, som ingår i Entreprenörsskapsforum. Många av Famnas medlemmar har inslag av filantropi som del i sin finansiering och Ulrika anser att det är ett fält som borde ha utvecklingspotential i vårt land.

– Mitt intresse för Filantropiskt forum bottnar i hur forskare och praktiker möts och vrider och vänder på spännande frågeställningar. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper om den idéburna välfärden och civilsamhället i dessa möten, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Ulrika Stuart Hamilton är en av fyra nya ledamöter i Filantropiskt forum. De övriga är Anna Ernestam, generalsekreterare SOS-Barnbyar, Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden samt Agneta Liljestrand, som adjungeras in som medlem.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse, med ett brett nationellt och internationellt nätverk av forskare och beslutsfattare. Inom ramen för Entreprenörskapsforum finns tre nätverk: Näringspolitiskt forum, Filantropiskt forum och Regionalpolitiskt forum.

Inom Entreprenörskapsforums filantropiska plattform tydliggörs hur filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Det handlar också om att lyfta fram, beskriva och diskutera nya trender, idéer och begrepp inom filantropi och relaterade områden som socialt entreprenörskap, sociala innovationer och civilsamhälle. Som för Entreprenörskapsforums övriga verksamhet resulterar det i forskningsbaserade kunskapsunderlag som kommuniceras mot beslutsfattare i akademi, politik och näringsliv.

Läs mer på Nytt engagemang i Filantropiskt forum

 

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna