Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Undanta idéburna från vinsttaket

Vinstbegränsningen kommer inte att gynna oss idéburna aktörer. Det menar Skyddsvärnets vd Nilla Helgesson, och fortsätter:
Vi som idéburna vill inte ta lån för att starta nya verksamheter, på grund av de risker som låntagande för med sig. Det kan drabba våra verksamheter, målgrupper och medarbetare. Som idéburen verksamhet vill vi hantera offentliga medel på ett tillitsfullt sätt och arbeta ihop ett eget kapital för att kunna utveckla, utöka och innovera.

Ett förslag skulle vara att undanta de idéburna från vinsttaket.

Läs Skyddsvärnets kommentar i Dagens Industri på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna