Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Undanta välfärdstjänster från LOU – debatt om IOP

 

Göran Pettersson och Roland Adrell skriver att utredaren Dan Ericsson nyligen presenterat Civilsamhällesutredningen, ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Den utredningen skulle presentera förslag på utvecklings- och samverkansmöjligheter mellan offentliga organ och det civila samhället. Men det finns i samhället en rädsla för att bryta mot Lagen om offentlig upphandling, skriver de, och fortsätter:

”Lagen om offentlig upphandling, LOU, får ofta utstå kritik för att vara byråkratisk, ineffektiv och krånglig. Kritiken är tyvärr inte obefogad. Det säger sig självt att den praktiska tillämpningen av lagen blir trubbig när samma regelverk ska gälla både vid köp av vårdtjänster till våra gamla, som till köp av asfalt till ett vägbygge.”

LOU kommer att förändras under det närmaste året, då nya EU-regler ska införas i svensk rätt och praxis.

”En av de positiva förändringarna är… erkännandet av särdragen för välfärdstjänster. I skälen till det nya LOU-direktivet anges exempelvis att välfärdstjänster inte lämpar sig för ett ordinarie upphandlingsförfarande. Vid implementeringen av LOU-direktivet kan Sverige välja att införa betydande lättnader för den idéburna sektorn.

På senare tid har det, mellan det offentliga och aktörer inom civilsamhället, vuxit fram en särskild form av samarbete inom det sociala området – idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det är med glädje vi kan konstatera att Civilsamhällesutredningen föreslår ändringar i LOU som innebär ett steg i rätt riktning för den ideella sektorn. Bland annat föreslås att sociala tjänster och välfärdstjänster under 6,9 miljoner kronor ska undantas LOU.

Det skulle innebära att IOP blir en tryggare möjlighet för det offentliga. Hur det blir mer välfärdstjänster överstigande 6,9 miljoner kronor har överlåtits till Välfärdsutredningen som presenteras i slutet av 2016.”

”Inom välfärdsområdet reduceras den offentliga debatten allt som oftast till två alternativ, kommunal regi eller privata vinstdrivande företag. Allt fler börjar dock efterfråga en tredje möjlighet i form av den sociala ekonomins idéburna organisationer. Det är här IOP kan spela en nyckelroll.”

Debattörerna avrundar med att uppmana den nu pågående Välfärdsutredningen att ”presentera en tydligare juridisk ram som möjliggör IOP för välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdena.”

Vi har tidigare skrivit om IOP här på Famnas hemsida:

* En artikel om motionen till SKLs kongress om att använda IOP finns här,
* En artikel om ett utslag i EU-domstolen som gynnar IOP finns här,
* En artikel där sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm stöttar IOP-idén finns här,
* En debattartikel från Famna om bland annat IOP i Dagens samhälle finns här,
* En intervju med civilminister Ardalan Shekarabi i Dagens Arena, som talar om alternativ till upphandling finns länkad här.

* Debattartikeln om IOP från Forum och Gärde Wesslau finns i sin helhet här, ”Vård till äldre är inte som asfalt till ett vägbygge”

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna