Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Unikt samarbete mellan Gärde Wesslau och Famna

 

Famna och Gärde Wesslau tror på ett samhälle där idéburna organisationer, i högre utsträckning och på lika villkor, kan vara med och leverera kvalitativa välfärdstjänster. Ett viktigt steg i detta är en förbättrad upphandlingslagstiftning inom offentligt finansierad välfärd.

– Famna har identifierat att Gärde Wesslau kan tillgodose Famnas och dess medlemmars behov av juridisk expertkompetens. Samarbetsavtalet med Gärde Wesslau innebär att Famna och dess medlemmar har möjlighet att avropa juridiska tjänster från Gärde Wesslau, säger Ulrika Stuart Hamilton.

– Det finns ett stort behov av juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik även hos den ideella sektorn. Ambitionen för Gärde Wesslau är att bli Sveriges ledande advokatbyrå vad gäller tillhandahållandet av juridiska tjänster till ideell sektor. Flera av våra medarbetare har en bakgrund i ideella organisationer. Jag tror att vi kan vara en viktig medspelare till Famna, säger Roland Adrell.

Särskilt viktiga frågor inför framtiden blir juridiken kring den offentliga rätten, till exempel upphandlingsfrågor. Famna bidrar till en ökad mångfald av vårdgivare inom vård och social omsorg.

Genom samarbetsavtalet stärks de idéburna organisationernas juridiska möjligheter att leverera kvalitativa välfärdstjänster till offentlig sektor.

 

Kontakt
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare, Famna
070-555 74 76

Roland Adrell
Partner/Kontorschef, Gärde Wesslau i Göteborg
070-390 12 13

 

 

(Publicerad 151102)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna