Anders malmstenMedlemsnyheter

Unizon: Skydda och stötta barn som upplevt våld!

unizon olga_persson_1_14ra

Att leva med våld har allvarliga konsekvenser, både i stunden och för barnets utveckling. Det är dags att vi på allvar ser dessa barn och ger dem det skydd och stöd de har rätt till, skriver Unizon i debattartikeln.

Artikeln konstaterar att regeringen i budgeten för åren 2016-2019 har avsatt 250 miljoner kronor per år för att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete med barnärenden.

Unizon efterlyser att fokus ska inriktas på barn som utsätts för våld, och slår fast att många kommuner har stora brister i sin hantering av svåra barnärenden.

”Var femte kommun kräver felaktigt båda vårdnadshavarnas godkännande för att bevilja insatser som stödsamtal till ett barn som blivit utsatt för våld”, skriver Unizon.

”Det är ett faktum att ju tidigare ett barn får insatser desto större blir möjligheterna för barnet att inte påverkas lika negativt av våldet. Samtal och stöd hjälper barnen här och nu och förebygger framtida lidande, men kunskapen hos, och förutsättningarna för, dem som möter barnen varierar över landet.”

Unizon kräver att barn som upplever våld ska kunna få stöd och samtal av hög kvalitet, var barnet än bor i landet, och att barn på skyddat boende ska säkerställas rätten till skolgång och förskola.

Med ökad kompetens hos socialtjänst, vårdinstanser, familjerätt, skola, och barn- och ungdomspsykiatrin kan vi skydda och stötta barnen utifrån deras behov, skriver Olga Persson, generalsekreterare på Unizon.

Hela debattartikeln på Dagens samhälle finns på länk här.

Unizon har nyligen gett ut boken ”Det gäller barnen. Barn och unga på skyddat boende”, skriven av psykolog Peter Rösare.

Boken kan köpas eller laddas ned gratis på pdf, och har bland annat följande kapitelinnehåll:

– Vad gör kvinnojourerna?
– Hur ska vi förstå – forskning och teori om barn, våld och utveckling
– Kvinnojourernas stöd till barnet och mamman
– Vistelse på kvinnojouren, från Hej till Hejdå

Mer information om boken, beställning och pdf-version finns på länk här.

Unizon Rösare Det gäller barnen

 

 

 

 

 

 

(Publicerad 151001)

Senast uppdaterad 2015-10-01

Fler nyheter från Famna