Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Unizon söker verksamhetsutvecklare för området kvinnofrid

 

Unizon skriver att en verksamhetsutvecklare för kvinnofrid bland annat arbetar med att:

  • bistå medlemsföreningarna i deras organisations- och verksamhetsutveckling genom att omsätta lagstiftning, riktlinjer och policys i praktiskt, feministiskt arbete
  • arrangera utbildningar, seminarier och konferenser för medlemsföreningarna
  • ingå i nätverk, arbetsgrupper och referensgrupper

Några av kraven på den sökande är att du

  • delar Unizons värdegrund och feministiska analys
  • vill vara en del i ett diskussionslystet, högpresterande team i en organisation som strävar efter att alltid vara utmanande, inspirerande, inkluderande och professionella
  • kan läsa rapporter, avhandlingar och utredningar samt skriva remissyttranden, sammanfattningar och underlag
  • har en akademisk utbildning, till exempel socionom, beteendevetare eller liknande

 

Sista ansökningsdag är 29 februari.

Här finns en länk till en pdf om tjänsten.

Här en länk till Unizons hemsida med annonsen

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna