Anders malmstenOkategoriserade

Upphandlingsmyndigheten invigd

 

Upphandlingsmyndigheten, med länk här, kommer bland annat arbeta med regler för upphandling inom vård och omsorg. Från idéburen sektor finns förstås förhoppningar om att implementering av EU-direktiv och nya upphandlingsregler ska innebära bättre regelverk som stöttar de idéburna och icke-vinstdrivna verksamheterna inom vård och omsorg.

Shekarabis invigningstal innehöll exempel från tidigare års upphandlingar och regler, järnväg, upprustningar av bostadsområden, barnomsorg:

”Det handlar också om hållbarhet. Jag vet att flera av er varit involverade i det viktiga arbetet med Giftfri förskola. Vi vet att små barn får i sig högre halter av gifter än vuxna, i förhållande till sin kroppsvikt. Barn växer och går igenom känsliga utvecklingsstadier. De rör sig nära golvet och stoppar gärna händer och leksaker i munnen. Barn är alltså extra utsatta för farliga kemikalier. Därför måste förskolan vara en så ren miljö som möjligt.”

Länk: upphandlingsmyndigheten.se

 

(Publicerad 150902)

Senast uppdaterad 2015-09-02

Fler nyheter från Famna