Åsa GunnarssonAktuellt

Uppmaning i Kurage: Främja civilsamhället genom Fremia

”Vi vill främja civilsamhällets möjligheter att verka.” Under den rubriken skriver Famna i tidskriften Kurage tillsammans med Idea, Forum och KFO.

Artikeln beskriver drivkrafterna bakom det arbete som pågått under ett drygt år och som nu lett fram till samgåendet mellan arbetsgivarorganisationerna Idea och KFO i det nya Fremia, och som också innebär ett närmare samarbete mellan Famna och Forum.

I artikeln skriver Tobias Nilsson, Idea, Patrik Schröder, Forum, Petter Skogar, KFO och Ulrika Stuart Hamilton, Famna bland annat:

” Coronakrisen har tydliggjort att civilsamhället är i stort behov av en stark gemensam intresseorganisation som kan föra vår talan gentemot statsmakter och andra delar av samhället. Men krisen har också visat att vi är kapabla att åstadkomma mer. Nya konstellationer av samarbeten med ny dynamik och goda resultat har skapats…”

” När krisen slår till utmanas vi att tänka och göra på nya sätt. Vi lär oss och vi utvecklas. Nu vill vi fortsätta att arbeta vidare med hur Fremia ska fungera och det finns utrymme för många fler att vara med.”

Senast uppdaterad 2020-10-22

Fler nyheter från Famna