Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Ur Läkartidningen: All vinst går tillbaka in i vården

Famna medlem Stockholms sjukhem är med i en artikel där de pratar om vinstfrågan.

Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.” /ur artikeln

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna