Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Ur Läkartidningen: Idéburen vård – det tredje alternativet

“I svensk sjukvårdsdebatt brukar två alternativ ställas mot varandra: sjukvård som drivs av det offentliga, vanligtvis landstingen, och privat, vinst-driven sjukvård. Vad man oftast glömmer är att det finns ett tredje alter-nativ: den idéburna sektorn. I Sverige är den fortfarande liten. Men den växer, och i flera andra länder står den för huvuddelen av all sjukvård” /ur artikeln

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna