Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Utbildning: demens och kvalitetsutveckling

 

BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) är ett kvalitetsregister som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och som används för att kvalitetsutveckla vården och omsorgen för personer som har demens.

Viktoria Loo Skyman, som är utvecklingsledare på Famna, har på bara senaste året utbildat 85 personal inom Famna-anknutna verksamheter i detta BPSD-kvalitetsregister. Utbildningen vänder sig till personal, t.ex. undersköterskor, som kan bli arbetsplatsens administratörer av kvalitetsregisterhanteringen.

I höst, den 4e november, anordnas en återträff för dem som redan gått utbildningen till BPSD-administratörer.

Återträffen behandlar nyheter och statistik, fallbeskrivning och förbättringsarbete.

Återträffen sker i anslutning till Famnas lokaler, nära Centralen i Stockholm (Klara Södra Kyrkogata 1).

Dessutom anordnas två nya administratörsutbildningar i BPSD-registret under november. Det är tvådagarsutbildningar (9-10 november samt 30 november-1 december), som redan är fullbokade med nära 40 nya deltagare.

Fler utbildningar planeras till våren, om intresse finns, och då behöver Viktoria och Famna få veta om det finns sådant intresse.

Så om du vet något om intresse av nya utbildningsdagar i BPSD-registret så är det bra att höra av sig till viktoria.loo.skyman@famna.org

Mer kontaktuppgifter till Viktoria finns på länken här.

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

·         Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom

·         Implementering av de nationella riktlinjerna

·         Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen

·         Teamarbete & tydliga mål

·         Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar

·         Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

 

Här länk till en Famna-rapport 2014 om Användning av kvalitetsregister i äldreomsorgen bland Famnas medlemmar

Här en länk till BPSD-registret.

 

(Publicerad 150923)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna