Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Utbildning: Välfärdstjänster, samverkan och IOP

Intresset för att bygga Idéburna offentliga partnerskap är stort. Behovet av att kunna bistå de parter som vill ingå partnerskapen med stöd kring juridiska frågor om bland annat välfärdstjänster växer kontinuerligt.

Den 31 oktober 2018 arrangerar Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd och Front Advokater en heldagsutbildning för dig som bland annat arbetar med upphandling av sociala tjänster, strategiska frågor rörande stöd till föreningslivet och samverkan genom IOP.

På denna heldagsutbildning kommer utbildningen att beröra exempelvis relevanta bestämmelser i LOU-direktivet, möjligheter till reserverade kontrakt enligt LOU, genomgång av såväl de juridiska förutsättningarna för IOP som själva processen kring IOP, presentation av kommande lagförslag på området samt genomgång av relevant praxis.

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor (t.ex. jurist, upphandlare, strateg eller på annat sätt involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Kursen kommer att varvas med föreläsningar, samtal och diskussioner mellan dels föreläsare och deltagarna, dels mellan deltagare.

Anmäl ditt intresse redan nu för att få mer information om program, kostnad, m.m. i september. Antalet platser är begränsat, varvid förhandsanmälan ger förtur (förhandsanmälan är inte bindande).

Välkommen med din anmälan!

Här anmäler du ditt intresse

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna