När: 24 april 2024
Var: Centrala Göteborg (plats meddelas senare)

 

Preliminärt program:

10:00 Välkomna, introduktion och presentation

10:15 Bakgrund till IOP

10:45 Upphandlingslagstiftningens utveckling i EU och Sverige

11:00 IOP och upphandling: gränsdragning mellan köp och finansiering, ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster

12:15 Lunch och gruppdiskussioner

13:00 Återkoppling

13:15 Tre fallstudier; positiva och negativa erfarenheter

14:15 Reserverade upphandlingar/valfrihetssystem enligt LOU/LOV

15:00 Gemensam fika

15:15 Sammanfattning och slutsatser

16:00 Avslutning

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor. Men ett litet antal platser är reserverade för medarbetare i idéburen sektor. Under dagen varvar vi föreläsningar med erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete. Du får också träffa några av dem som idag driver framgångsrika partnerskap i landet. 

Anmälan och kursavgift:

Sista anmälningsdag är den 31 mars 2024.  Anmälan görs via mail till info@reuterman.se
(Ange namn, e-post, mobiltelefon, titel/befattning, företag/organisation samt organisationsnummer, postadress, postnummer, ort, och fakturareferens)
 

3 900 kr exkl. moms (för anställda i offentlig sektor)

1 200 kr exkl. moms (för anställda i idéburen organisation)

I kursavgiften ingår kursmaterial samt kaffe och lunch. 
 
Fri avbokning gäller senast fjorton dagar före kursstart. Vid avbokning senare än fjorton dagar men tidigare än sju dagar före kursstart debiteras 25 procent av kursavgiften. Vid avbokning senare än sju dagar men tidigare  än tre dagar före kursstart debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än tre dagar före kursstart debiteras deltagaren hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske före eller i samband med kursstart och är avgiftsfritt.